Federico Garcia Lorca: Duendens leg og teori

         

Federico García Lorca: Duendens leg og teori


Duenden er en kraft og ikke en konstruktion. Den er en kamp og ikke et koncept.

Den er en hemmelige og skælvende kraft. Den er en dæmonisk inspiration.

 

Ordet duende kan/skal ikke oversættes til dansk, men vi ville nok bruge ord som magi,

udstråling, inspiration, charme, karisma eller nådegave til at dække lidt af det spanske

begreb.

 

Duendens leg og teori kan læse på mange planer og belyse flere forskellige temaer.

Nogle læser den som et allegorisk udtryk for karisma, andre ser essayet som nøglen

til Lorcas forfatterskab, atter andre læser den som en indgang til spansk kultur          

 

Bogen er illustreret med Locas tegninger og de omfattende noter gør, at bogen kan

læses uden særlig kendskab til Lorca og spansk litteratur.Fakta om bogen

ISBN 978879708875-3-4

Udgave 1

Udgivet 2019

Sider 72

Soft cover

Pris kr. 140,00 + ekspedition

Jack London: Månedalen I - III


Jack London: Månedalen I.

 

Månedalen hører til Londons mindre kendte værker. Men det er nok hans mest interessante. Det indeholder en række selvbiografiske elementer, og det kan læse som en nøgle til forfatteren og forfatterskabet. Stort alle centrale temaer i hans omfattende produktion er samlet i trilogien.

Her sammenfattes hans forhold til datidens toneangivende intellektuelle, hans visioner om og praktiske erfaringer med et bæredygtigt, økologisk landbrug, hans kærlighed til naturen og dyrelivet, hans holdninger til andre folkeslag, hans ateistiske og socialistiske holdninger, hans sympati for samfundets brede lag blandet med glimt fra hans brede journalistiske virke.

Månedalen skal ikke kun læses for dens selvbiografiske kvaliteter. Det er også en god historie, der i tilgift giver et helt unikt indblik i de personligheder og den spændende periode, der var med til at skabe det amerikanske samfund, vi kender det i dag.

I Trilogiens første bind præsenteres værkets to centrale personer Saxon og Billy. Vi følger dem fra deres første møde til de indgår ægteskab. Vi møder deres venner og hører om de begivenheder, der påvirkede anden og tredjegenerations indvandrernes kamp for en tålelig tilværelse.


Fakta om bogen

ISBN 97887970875-4-1/-5-8/-6-5

Udgave 1

Udgivet 2019

Sider 574

Hardcover

Pris kr. 600,00 + ekspedition

 

Vladimir Majakovskij: Vladimir Ilitj Lenin - et digt

Vladimir Majakovskij: Vladimir Ilitj Lenin


I 2020 er det 150 år siden Lenin blev født og 90 år siden Majakovskij begik selvmord, der er derfor grund til udgive Vladimir Majakovskijs store episke digt Vladimir Ilitj Lenin.

 

Majakovskijs digt kan læses som naiv socialistisk idealisme eller som en hyldest til den store revolutionshelt. Men det bør først og fremmest læses som en helt ekstraordinær skildring af den russiske revolution, de følelser, der rørte sig i den russiske befolkning i årene fra 1905-revolutionen til Lenin´s død i 1924 og den sorg, der ramte de revolutionære kredse.

Majakovskij hylder Lenin, hans lederskab og den afgørende rolle, han spillede under revolutionerne, men det er også en advarsel mod at opfatte Lenin som et ikon.

Digtet er også både historisk og litterært interessant. Dels giver det et helt unik indblik i det russiske samfund i årene omkring de store omvæltninger, dels er det litteraturhistorisk et eksempel på den futuristiske skrivestil, der var særlig markant i russisk litteratur i de første to-tre årtier af det tyvende århundrede.  


Fakta om bogen

ISBN 97887970875-8-9

Udgave 1

Udgivet 2019

Sider 164

Soft cover

Pris kr. 260,00 + ekspedition

Ivan Bunin: Landsbyen


Ivan Bunin: Landsbyen


Ivan Buning fik nobelprisen i litteratur i 1933 med den begrundelse, at han videreførte traditionen for den store russiske romankunst i sine værker, hvor ”Landsbyen” er et af de centrale.

Landsbyen er både en fornem skildring af to brødres udvikling, og en realistiske fortælling om livet i en russisk landsby i årene omkring revolutionen i 1905. Men den er også en illustration af den splittelse mellem de vestligt orienterede eurofile og de østorienterede slavofile, der har præget den russiske kultur og tænkning gennem århundreder.

Romanen er dermed et centralt værk for en dybere forståelse af russisk kultur og åndsliv dengang og nu.  

Landsbyen udkom i Moskva i 1909 og foreligger her på dansk for første gang.


Fakta om bogen

ISBN 97887970875-9-6

Udgave 1

Udgivet 2019

Sider 208

Soft cover

Pris kr. 260,00 + ekspedition

Charles Taylor: Udvalgte Essays

Charles Taylor:  Udvalgte essays

 

Den canadiske filosof Charles Taylor anses for at  være en af vor tids mest interessante og udfordrende

filosofiske tænkere.

Taylor er bedst kendt for sine bidrag til politisk filosofi, samfundsvidenskab, filosofisk antropologi og moralfilosofi, hvor emner som etik, identitet, frihed, demokrati, menne-skerettigheder og multikulturel forståelse er

bærende elementer.

Udvalget præsenterer nogle af han mest berømte essays. Bogen indledes med en kort introduktion og afsluttes med en oversigt over Taylors værker og danske bøger og artikler.

 Taylors betragtninger om den menneskelige væren og handlen i verden, hans rekonstruktion af autensitetsidealet, hans tanker om det dialogiske selv og hans videnskabskritik, har bidraget med værdifulde og særdeles originale tanker, der kan have interesse langt ud over fagfilosofiske rækker.  


Fakta om bogen

ISBN 97887970875-7-2

Udgave 1

Udgivet 2019

Sider 276

Soft cover

Pris kr. 320,00 + ekspedition

Seyla Behabib: Kommunikativ etik.

Seyla Behabib: Kommunikativ etik


Kommunikativ etik er den amerikanske professor Seyla Benhabibs indlæg i debatten om modernitet, etik og det menneskelige jeg.

Moderne samfund er pluralistiske, og forestillingen om en etik baseret på et homogent socialt fællesskab er en illusion. Det drejer sig derimod om at tage dialogen alvorligt og udforme en ”interaktiv universalisme” med udgangspunkt i menneskers individualitet, hvor den ”generaliserede” anden erstattes af den ”konkrete” anden - en principstyret, universel etik der handler om indlevelsesevne - evne til at se tingene ud fra den andens perspektiv. Dermed er det antydet at Behabib i dette projekt støtter sig på Jürgen Habermas og Karl-Otto Apels kommunikative etik og på Hanna Arendts ideer om en ”udvidet bevidsthed”..

Udgangspunktet er - som næsten altid i Benhabibs værker - at borgerne i de moderne vestlige demokratier er individer med forskellige kulturelle og religiøse tilhørsforhold, med forskellige opfattelser af det, der er godt og det, der giver glæde.

Kommunikativ etik er en tankevækkende bog, der  giver en fremragende introduktion til de seneste årtiers moralfilosofiske debat.

 


Fakta om bogen

ISBN 9788793963016

Udgave 1

Udgivet 2019

Sider 190

Soft cover

Pris kr. 300,00 + ekspedition

Nadezda Krupskaja: LENIN - Erindringer 1894 - 1919.

Nadezjda Krupskaja: Lenin – Erindringer 1894 - 1919

 

Nadezjda Konstantinovna Krupskajas erindringer om ægtefællen Lenin er en personlig beskrivelse af deres  

liv i de år, hvor grundlaget for sovjetmagten blev skabt.

 

Erindringerne er ikke objektiv historieskrivning, men de anses af mange for at være en af de meget få skriftlige

beretninger, der giver et retvisende billede af Lenin.

 

Bogen giver en meget detaljeret beskrivelse af den socialistiske bevægelses udvikling, livet i det russiske

samfund i begyndelsen af det 20. århundrede, de store revolutioner i 1905 og 1917 og de politiske og personlige   

kampe, der førte frem til dannelsen af den stormagt, der uanset politisk opfattelse, har markeret sig i den

nyere tids historie.

                    

Erindringerne føjer sig til den lange række bøger, der beskriver den mest forhadte og den mest elskede

mand på jorden. Krupskajas samlede værk udgives for første gang på dansk i anledning af 150-året for Lenins

fødsel.


Fakta om bogen

ISBN 9788793963009

Udgave 1

Udgivet 2019

Sider 498

Soft cover

Pris kr. 480,00 + ekspedition

Nikolaj Tjernysjevskij: Hvad skal der gøres?

HVAD SKAL DER GØRES?

 

Hvad skal der gøres? er blevet betegnet som en oplagt kandidat til titlen som den ringeste roman, der nogensinde er udgivet. Andre har fremhævet den som et af de værker, der har haft størst litterær og politisk betydning i 1800-tallets Rusland..   

Forfatteren Nikolaj Tjernysjevskij blev dømt til strafarbejde og livslang deportation til Sibirien. Mens hans sad isoleret i en enecelle i Peter-Paul fæstningen skrev han romanen med undertit-len: Fortællinger om de nye mennesker, hvor han gav et billede af den nye radikale generation og sine visioner om det fremtidige samfund.

 Romanen bærer præg af hensynet til den strenge censur. Sproget er indforstået med mange skjulte hentydninger. Det tvinger læseren til at læse mellem linjerne.

Tjernysjevskijs beskrivelse af ”det nye menneske” og det nye samfund blev idealet for generationer af politisk bevidste russere.

Litterært blev romanen et brud med den klassiske russiske litteratur. Den blev forbilleder for en litteratur, der engagerede sig i samfundsproblemer, men den inspirerede også August Strindberg til nogle af hans mest berømte skuespil.

Bogens introduktion indeholder en præsentation af forfatteren, hans værker, samtidens historie, kulturhistorie, litteraturhistorie og romanens politiske og litterære indflydelse.


Fakta om bogen

ISBN 978879396023

Udgave 1

Udgivet 2019

Sider 546

Hard cover

Pris kr. 490,00 + ekspedition