Følgende udgivelser er på lager og kan bestilles på

Forlaget-reflect@mail.com

 

Forlaget Reflect

Zygmunt Bauman: Fragmenter.

Det er ikke uden grund, at polskfødte Zygmunt Bauman er blevet betragtet som en af det tyvende århundredes store sociologer.

Han var optaget af hvordan samfundet kan være mere frit, mere retfærdigt og mere solidarisk i en tid, hvor alt flyder og intet ligger fast.

I Fragmenter analyserer og kommenterer han en række af tidens centrale temaer for at finde ind til kernen i den etik og den moral, der må styre det enkelte menneske, fællesskabet og det politiske liv i det postmoderne samfund.

Bauman var ekstremt belæst. Han var kendt for en udbredt brug af metaforer og eksempler fra forskellige sociologiske tænkere. Det gør bogen til en guldgrube for læsere, der ønsker et billede af det moderne menneskes situation.

 

 

Fakta om bogen

ISBN 97887998411-8´-9

Udgave 1

Udgivet 2017

Sider 374

Hardcover

Pris kr. 380,00 + ekspedition

Leif Ebbesen: KINESISK GULDALDERKUNST

Leif Ebbesen: KINESISK GULDALDERKUNST

 

 

Kinesisk kunst formår at overvælde de fleste – og ikke kun fordi det er smukt og unikt, men også fordi det fremmedartede virker dragende. Vi møder en kunst som er stærkt knyttet til fantasien, viser en udviklet formsans og bygger på enkle, klare grundelementer.

Kunstvurderinger kan altid diskuteres, men der er almindelig enighed om at kinesiske kunstnere i tidsrummet fra det 14. til det 18. århundrede i Ming- og Qing-dynastierne skabte nogle helt unikke værker.

Kinesisk kunst er tæt knyttet til religionen, filosofien, digtekunsten og skriften. Det gør det vanskelig for en vesterlænding at trænge ind bag facaden, men det umiddelbare indtryk er også mere end nok til at give en helt særlig oplevelse af ro og værdighed. Men selv med en manglende kode til aflæsning af den dybe, der kan fornemmes bag hvert enkelt værk er der rigelig stof til refleksion og forhåbentlig også en dybere forståelse af den spændende historiske, kulturelle og æstetiske kontekst, hvori de er skabt. En fyldig introduktion kan hjælpe læseren på vej.

Bogen er trykt og indbundet efter den klassiske kinesiske tradition.

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-7-2

Udgave 1

Udgivet 2017

Sider 145 (dobbeltsidet)

Pris kr. 430,00 + ekspedition

 

 

Leif Ebbesen: JAPANSK GULDALDERKUNST

Leif Ebbesen: Japansk Guldalderkunst.

 

I perioden fra det 17. og 19. århundrede var der mere end 10.000 japanske billedkunstnere. De producere hver især flere tusinde værker i deres levetid. Der er således registreret over 1 million værker.

Kunsten i den nævnte periode startede med motiver fra klassiske, litterære og historiske kilder. Den blev betragtet som datidens ”tegneserier”. Senere i perioden var de foretrukne motiver det moderne, det sofistikerede - skildringer af datidens ubekymrede liv og de mange forlystelser, hverdag kunne byde på.

Men man skal ikke lade sig narre. Trods sin populær-kulturelle oprindelse blev der over de to et halvt århundrede skabt værker, som kunstnerisk og teknisk er i absolut særklasse. Værker som eftertiden betragter som væsentlige bidrag til verdenskunsten.

Periodens kunstnere omdannede det almindelige til det ekstraordinære og mange vestlige kunstnere blev inspireret af den japanske guldalderkunst. Kunstnere som Claude Monet, Edouard Manet, Edgar Degas Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec og Paul Gauguin var tydeligt påvirket af japanske træsnit i deres værker. Det samme gælder også komponister som Debussy og forfattere som Ezra Pound.

Billederne kan nydes umiddelbart, men ønsker man at trænge ind bag det øjeblikkelige indtryk kan bogens introduktion give et første overblik over den samfundsmæssige, sociale og kulturelle kontekst, hvori værkerne er skabt.

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-9-6

Udgave 1

Udgivet 2017

Sider 194

Hardcover A4

Pris kr. 400,00 + ekspedition

Finn Pape: Puslingebogen

Finn Pape: Puslingebogen.

 

Puslingebogen er en af de mest elskede børnebøger. Selv om det er mange år siden den første udgave så dagens lys har den også appel til nutidens børn, der hører om "de små puslinger og om Lone - den lille pige, som for vild i de store, mørke skove, men som kom til Puslingeland, hvor hun fik et hus at bo i, og hvor hun oplevede så mange morsomme og spændende ting".

Tegneren og forfatteren Finn Pape levede fra 1926 til 1981. ”Puslingebogen” indbragte ham mange roser - både for tegningerne og teksten. Nogle er endda gået så vidt at placere den blandt børnebogsklassikere som ”Peter Plys” og ”Alice i Undreland”. Læserne må afgøre hvorvidt dette er berettiget. Men der kan ikke herske tvivl om at ”Puslingelandet” ikke har opnået den udbredelse, den har fortjent.

I et efterord sætter Leif Ebbesen Finn Papes bog ind i en meget fornem europæisk litterær tradition, hvor værker som Thomas Mores ”Utopia” fra 1516, Montesquieus ”Persiske breve” fra 1721, Jonathans Swifts satiriske roman ”Gullivers rejser” fra 1726 og Holbergs Niels Klims underjordiske rejse fra 1741 er de mest repræsentative.

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-999740-0-9

Udgave 1

Udgivet 2017

Sider 118

Pris kr. 180,00 + ekspedition

OS OG DEM

- Zygmunt Bauman og Emmanuel Levinas om Jeg, den Anden og de Andre.

OS OG DEM

 

De udvalgte tekster er taget fra Zygmunt Baumans to bøger, Postmoderne etik og Fragmenter og Emmanuel Lévinas’ Den andens humanisme.

Formålet og indholdet i bogen er gennemgået og diskuteret med Bauman kort før han døde i januar 2017. Han ikke alene accepterede tekstudvalget, men fandt det også formålstjenligt at sætte fokus på temaet OS og DEM - mig, dig og de andre - netop i en epoke, hvor flygtninge og indvandrere er blevet en del af virkeligheden og hvor usikre sociale forhold, politisk ustabilitet, forfølgelse, klimaforandringer og krige gør at Europa - som så ofte før i historien - vil blive udsat for en massiv immigration.

Den ”europæiske migrationskrise”, er ikke alene et politisk spørgsmål, der kan håndteres ved hjælp af Menneskerettighedserklæringer, Flygtningekonventioner og internationale aftaler. Det har også nogle etiske dimensioner, der ikke så ofte nævnes i den offentlige debat. Det er her bogens tekster forhåbentlig kan bidrage til en kvalificering.

Hverken Bauman eller Levinas er let læste. Men de udvalgte tekster er af en sådan karakter, at uanset om de skimmes eller læses intensiv, så vil de give forhold til refleksion.

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-999740-2-3

Udgave 1

Udgivet 2017

Sider 132

Pris kr. 240,00 + ekspedition

HARMONI - Kinesiske digte og træsnit

HARMONI - Kinesiske digte og træsnit

 

Den kinesisk kultur, udmærker sig ved en særlig ånd og stemning, der gør den vidt forskellig fra den vestlige.

Denne kunstneriske tradition opstod ikke ved et tilfælde eller en uventet opdagelse. Vil man i korthed sammenfatte det mest sær-prægede træk, kan man vistnok mest passende gøre det ved hjælp af betegnelsen Lyrisme - en lyrisme der hidrører fra en ganske bestemt menneskelig ånd og kultur, hvor kalligrafi, træsnit og poesi i ånd og teknik er nært beslægtet. HARMONI giver et indblik i denne lyrisme gennem de kinesiske digte og træsnit.

 

Bogen er forsynet med en fyldig litteraturliste og en koirt beskrivelse af kinesiske livsopfattelser.

 

 

 

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-999740-3-0

Udgave 1

Udgivet 2017

Sider 102

Pris kr. 240,00 + ekspedition

 

Paul Riceur: DEN LILLE ETIK

Paul Ricœur: Den lille etik

 

Paul Ricœur (1913-2005) er en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige humanistiske filosoffer. En bred og dyb filosofisk, samfundsvidenskabelig og litterær indsigt præger hans tænkning, som han selv kaldte kritisk hermeneutik

 

Ricœurs filosofiske grundlag er primært sprogfilosofi, fortolkningsteori og metaforteori. I sin bog Soi-même comme un autre udvikler han sin ”lille etik” i dialog med Aristoteles, Kant, Hegel og samtidens moralfilosofier som Habermas diskursetik, Rawls retfærdighedsteori og Emmanuel Lévinas fænomenologiske etik.

 

Ricoeur præsenterer denne lille etik gennem det, han kalder den etiske hensigt: "et godt liv levet med og for andre inden for rammerne af retfærdige institutioner". En etik hvor det ansvarlige menneske taler, handler, fortæller og er forpligtet til at støtte sine medmennesker for at skabe den selvrespekt og retfærdighed, der er grundlaget for egen og den andres selvværd

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-999740-4-7

Udgave 1

Udgivet 2017

Sider 236

Pris kr. 320,00 + ekspedition

Leif Ebbesen: Martin Luther i Wartburg

MARTIN LUTHER I WARTBURG

 

 

Beretninger om Luthers ophold i Wartburg, og i særdeleshed myten om blækklatten på væggen i arbejdsværelset, er gode historie, men heller ikke mere. Alligevel fortjener tiden fra den 4. maj 1521 til den 4. marts 1522 opmærksomhed. Det var på Wartburg, Luther skabte de værker, der ikke alene skulle få afgørende indflydelse på reformationen og udviklingen i den lutherske kirke, men også på det tyske sprog.

I denne lille uprætentiøse bog anvendes nogle af myterne til en kort gennemgang af Luthers udvikling fra munk til reformator. Og gennem tre meget forskellige fortællinger illustreres han ”bortførelse” og ophold på Wartburg

De tre historier tilfører ikke noget epokegørende nyt, men hver for sig er de ganske underholdende – og kan måske endda give anledning til refleksioner over historiske myter.

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-999740-1-6

Udgave 1

Udgivet 2017

Sider 74

Pris kr. 110,00 + ekspedition

Leif Ebbesen: Nyere Nordkoreansk kunst

Leif Ebbesen: Nyere Nordkoreansk kunst

 

Hensigten med denne bog er ikke at tage stilling til om det billede, der tegnes af Nordkorea i medierne, er korrekt, men at skære gennem stereotyperne omkring landet nord for den 38. breddegrad, og tilføre det generelle billede nogle nuancer ved at se på en kunst, der er så meget anderledes end den, vi normalt omgiver os med.

I introduktionen får læseren et indblik i den nordkoreanske kunstscene i al almindelighed, et billede af nutiden kunst, de forskellige genrer/udtryksformer og en kort vurdering af den nordkoreanske kunst set i forhold til landets ideologi og historiske udvikling.

De forskellige genrer præsenteres derefter med nogle få udvalgte eksempler på værker skabt inden for de seneste årtier.

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-999740-5-4

Udgave 1

Udgivet 2017

Sider 132

Pris kr. 280,00 + ekspedition