Følgende udgivelser er på lager og kan bestilles på

Forlaget-reflect@mail.com

 

Forlaget Reflect

Michel Foucault: Udvalgte forelæsninger og essays.

Foucault har givet udtryk for, ay målet med han arbejde var at levere tekster, der kunne få læseren til at reflektere, til at tænker anderledes. Han ville skabe en historie over de fordskellige måder, hvorpå mennesker gøres til subjekt i den vesyelige verden. Han var, som han selv har udtrykt det , kartograf, våbensmed og receptudskriver. Han ville forsyne os med værktøjskasser, der kan benyttes til en fortsat kritisk tænkning. Med dette lever han op tilklassiske græske tradition fronesis: at levere praktisk fornuftt så læseren kan blive klogere på sig selv og sin omverden og agere på et mere bevidst grundlag.

Teksterne i denne bog er udvalgt for at vise bredden i Foucaults arbejde og give et lille indblik i den guldgrube, forfatterskabet rummer.

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-1-0

Udgave 1

Udgivet 2016

Sider 306

Pris kr. 340,00 + ekspedition

Osip Mandelstam: Prosa og poesi.

Osip Mandelstam regnes, sammen med Anna Achmatova, Marina Tsvetajeva, Vladimir Majakovskij, Nikolay Gumilev og Boris Pasternak for at være de største poeter i det tyvende århundredes russiske litteratur. Mandelstam var modernist og alligevel tro mod fortidens litterære traditioner. Han var en oprører og en radikal tænker, Hans liv var et paradoks. Som polsk jøde slog han igennem i det revolutionære Sovjetunionen. men som nogle af sine kolleger måtte han også betale prisen i et samfund, hvor selvmord, henrettelse eller dødsfald i arbejdslejr blev betragtet som en "naturlig død".

Mandelstams prosa og poesi er et vidnesbyrd om det tyvende århundredes russiske kultur og politik. Men det er på ingen måde begrænset eller defineret af disse histotriske sammenhænge. Selv udtrykte han sit virke således: "for en kunstner, er et verdenssyn et værktøj eller et middel, som hammer i hænderne på en murer, og den eneste virkelighed er kunstværket selv".

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-2-7

Udgave 1

Udgivet 2016

Sider 178

Pris kr. 280,00 + ekspedition

Alexandra Kollontaj: Kvinden ved vendepunktet.

Kvinden ved vendepunktet: Politiske tekster, erindringer og noveller.

 

Alexandra Kollontaj (1872-1952) er eaf de mest spændende skikkelser i nyere russisk historie.

Hun var verdens første kvindelige "socialminister", og blev senere den første kvinde, der fik en diplomatisk karriere som ambassadør i Norge, Mexico, Sverige og ved Folkeforbundet.

Hele livet kæmpede hun for en ny moral, et friere seksual- og kærlighedsliv, for nye samlivsformer, for kvinedns frihed og stilling i samfundslivet.

De udvalgte tekster giver et billede af en spædende tid i den russiske historie, men de rummer også mulighed for refleksioner over etik, samlivsformer og - mere bredt - relationerne mellem mennesker.

Endelig kan teksterne nuancere billedet af en revoluyion, der gennemførte ændringer i det politiske og økonomiske system, men aldrig fik gennemført den mentale og kulturelle revolution, som Kollontaj, sammen med mange russiske kunstnere og intellektuelle, havde kæmpet for i begyndelsen af forrige århundrede.

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-3-4

Udgave 1

Udgivet 2016

Sider 212

Pris kr. 300,00 + ekspedition

HØJDEPUNKTER i det 20. århundredes russiske lyrik

HØJDEPUNKTER i det 20 århundredes russiske lyrik

 

I HØJDEPUNKTER møder læseren digtere fra to perioder, der har været særlig fremragende i den russiske lyrik: sølvalderen fra 1890'erne til midten af 1920'erne og tøbruddet efter 1956.

 

Bogen henvender sig til læsere, der ikke har et indgående kendskab til den russiske litteraturhistorie og som kun i begrænset omfang har været i berøring med det 20. århundredes russiske lyrik.

 

En kort introduktion til den litterære udvikling og forfatterportrætter giver et overordnet indblik i en ellers fremmed lyrik.

 

Digtene giver læseren nogle af de umiddelbare oplevelser og erkendelser som god poesi altid giver.

 

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-4-1

Udgave 1

Udgivet 2016

Sider 182

Pris kr. 300,00 + ekspedition

ZYGMUNT BAUMAN: Postmoderne etik

ZYGMUNT BAUMAN: Postmoderne etik

 

Bauman siger selv om sin bog Postmoderne etik: Jeg skrev ... om de forandringer som det nye, postmoderne perspektiv har medført eller kan medføre for vor ortodokse opfattelse af moral og det moralske liv. Jeg slog til lyd for at vi ved at knuse nogle moderne forhåbninger og ambitioner og ved at skaffe os af med de illusioner hvori de har sløret både de sociale processer og individernes livsførelse kan se de moralske fænomeners sande natur tydeligere end tidligere. Det vi dermed specielt kan se er moralens ”oprindelige” status: længe før vi lærer de socialt konstruerede og socialt understøttede regler for passende adfærd og bliver opfordret til at følge visse mønstre og afstå fra at følge andre, befinder vi os i en moralsk valgsituation. Vi er så at sige ubetingede - eksistentielt - moralske væsner, det vil sige at vi står over for en udfordring fra den Anden, en udfordring at føle ansvar for den Anden, en situation af at være-for.

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-5-8

Udgave 1

Udgivet 2016

Sider 322

Pris kr. 360,00 + ekspedition

Emmanuel Lévinas: Den andens humanisme

Emmanuel Lévinas er anerkendt som en af de mest indflydelsesrige filosoffer i den anden halvdel af det 20. århundrede.

Hans budskab er, at vi først opdager, hvem og - hvad vi "er som mennesker i mødet med 'den Anden', 'de Andre'. I dette er det ikke mindst hans begreb om ansigtet, der står centralt.

Hos Levinas er det ansigtet, der indeholder den etiske fordring. Næstens ansigt er for ham etikkens fundament.

Nærhed og fællesskab skabes genném ansvaret for og etiske relationer til 'den Anden', 'de Andre'.

Bogens tre essays giver et overordnet indblik i Levinas' filosofi - fundamentaletikken - gennem drøftelse under hovedoverskriften: humanismen i krise?.

Levinas skrev bogen i 1972, men hans tanker er stadig aktuelle og relevante ikke mindst i forhold til diskussionerne om menneskers forskellighed. Hans ideer kan forhåbentlig tilføre indvandrerdebatten nogle tiltrængte kvaliteter.

 

 

Fakta om bogen

ISBN 978-87-998411-6-5

Udgave 1

Udgivet 2016

Sider 118

Pris kr. 260,00 + ekspedition